Dàn Quạt Nước 4 Cánh 4 Phao 1.5kW

7,000,000

Dàn quạt nước: 4 cánh 3 phao 1.5kW

So sánh