Dàn Quạt Nước 18 Cánh 7 Phao 2.2kW

16,000,000

Dàn quạt nước: 18 cánh 7 phao 2.2kW

So sánh