Dàn Quạt Nước 6 Cánh 4 Phao 1.5kW

7,500,000

Dàn quạt nước: 6 cánh 4 phao 1.5kW

So sánh