Dàn Quạt Nước 20 Cánh 8 Phao 2.2kW

17,000,000

Dàn quạt nước: 20 cánh 8 phao 2.2kW

So sánh