Dàn Quạt Nước 12 Cánh 6 Phao 1.5kW

9,000,000

Dàn quạt nước: 12 cánh 6 phao 1.5kW

So sánh