Dàn Quạt Nước 10 Cánh 5 Phao 1.5kW

8,500,000

Dàn quạt nước: 10 cánh 5 phao 1.5kW

So sánh