Dàn Quạt Nước 24 Cánh 9 Phao 2.2kW

20,000,000

Dàn quạt nước: 24 cánh 9 phao 2.2kW

So sánh