Dàn Quạt Nước 8 Cánh 5 Phao 1.5kW

8,000,000

Dàn quạt nước: 8 cánh 5 phao 1.5kW

So sánh