Dàn Quạt Nước 22 Cánh 8 Phao 2.2kW

19,000,000

Dàn quạt nước: 22 cánh 8 phao 2.2kW

So sánh