Dàn Quạt Nước 14 Cánh 6 Phao 2.2kW

14,000,000

Dàn quạt nước: 14 cánh 6 phao 2.2kW

So sánh