Tag Archives: nuoitomdungcach

Có cần cung cấp thêm thức ăn tự nhiên cho tôm sú?

Nguồn thức ăn cho tôm sú bao gồm ba loại: Thức ăn tự nhiên, thức [...]

Một số sai lầm cần tránh khi cho tôm ăn

Thức ăn là yếu tố chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi phí nuôi trồng. [...]

Phòng bệnh cho tôm mùa mưa bão

Vào mùa mưa bão, thời tiết thay đổi, môi trường nước không ổn định dễ [...]

Rối loạn dinh dưỡng ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe thủy sản?

Rối loạn dinh dưỡng trong chế độ ăn ở động vật thủy sản nuôi có [...]

TÍNH SỐ LƯỢNG VỈ OXY THEO MÁY THỔI KHÍ

Hiện nay, mô hình nuôi tôm mật độ cao được người dân áp dụng phổ [...]

Xu hướng đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng thủy sản

Ngoài việc tập trung nguồn lực với các đối tượng nuôi chủ lực thì hiện [...]

Giải thích các khái niệm cơ bản trong nuôi tôm

Với việc nuôi tôm chủ yếu là từ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm [...]

Dư lượng kháng sinh tồn tại lớn trong tôm

Sử dụng kháng sinh bừa bãi trong nuôi tôm là tình trạng sử dụng kháng [...]

Khác biệt giữa ao tôm lót bạt và ao nuôi tôm truyền thống

Việc sử dụng ao lót bạt đã hạn chế được rất nhiều nhược điểm so [...]

Làm thế nào để tăng tốc độ lột xác của tôm

Lột xác là một quá trình tự nhiên trong cơ thể tôm nếu quá trình [...]