Dàn Quạt Nước 16 Cánh 7 Phao 2.2kW

15,500,000

Dàn quạt nước: 16 cánh 7 phao 2.2kW

So sánh