Tag Archives: tôm rớt đáy

Giải pháp cho hiện tượng tôm rớt đáy không rõ nguyên nhân

Hiện tượng tôm rớt đáy xảy ra phổ biến ở các ao nuôi tôm. Dấu [...]