Tag Archives: caunha

Ưu và nhược điểm các loại cầu nhá trong ao tôm

Trong ao nuôi tôm, một trang bị quen thuộc mà chúng ta luôn nhìn thấy [...]