Tag Archives: aobannoi

Lợi ích và thiết kế ao bán nổi trong nuôi trồng thủy sản

Ao bán nổi là hình thức đào ao trên đất trồng lúa hiệu quả thấp, [...]